Lütfen yukarıdaki alana aramak istediğiniz kelimeyi yazınız.

DEĞERLERİMİZ

VİZYON

Ölmez İnşaat, geleceği inşa etme sorumluluğunun bilincinde, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan dev projelerdeki çeyrek asırlık deneyim ve başarısı ile, uluslararası pazarlarda da lider olabilmek vizyonuyla sürekli ve sürdürülebilir gelişime yatırım yaparak büyümeyi hedeflemektedir.

MİSYON

Ölmez İnşaat olarak misyonumuz, tüm projelerimizde ilke ve değerlerimize bağlı kalarak, ülkemiz geleceğine, tüm paydaşlarımıza ve çevremize yasalar ve etik kurallar çerçevesinde değer katmaktır.

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

GÜVEN

Her projesini, güvenilir firma olma vizyonu ile gerçekleştiren Ölmez İnşaat, dürüst, şeffaf ve kalite odaklı çalışma ilkeleri ile çalışanlarına ve paydaşlarına karşı güven inşa etmeyi kurum kültürünün temeli olarak görmektedir. Ölmez İnşaat, güven ve sadakat ile sağlam temeller üzerine kurulmuş ilişkilerin, iş ahlakına, dürüst çalışma prensiplerine uygun davranarak inşa edildiğinin bilincinde olarak, tüm faaliyet süreçlerinde bu prensiplere uygun davranmayı ilke edinmiştir.

İNSANA SAYGI

Ölmez İnşaat, başarısının ardında çalışanlarının ve paydaşlarının olduğu bilincinden hareketle ilk kuruluşundan itibaren insana saygı ilkesini benimsemiştir. Bu nedenle çalışanlarının ve paydaşlarının maddi ve manevi haklarının korunması ön planda tutulmaktadır. Şirket kültüründe farklılıkların zenginliğe dönüştüğü bilinciyle, tüm süreçlerde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik hali, hamilelik ve benzeri konularda ayrımcılık yapmadan eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı olarak insana saygı politikasını benimsemiştir.

YASALARA VE ETİK KURALLARA SAYGI

Ölmez İnşaat tüm faaliyetlerinde ve şirket içi düzeninde yasalara ve etik kurallara tam uyum ile hareket eder. Şirketin temeli olan adaletli ve ahlaklı iş kültürü bu uyumun istisnasız sürekliliği sayesinde sağlanır. Bu kültür gerek şirket içerisinde gerekse paydaşlar nezdinde karşılıklı güven duygusunun ve sadakatin temelidir. Ölmez İnşaat faaliyetlerinin her aşamasında şeffaf davranarak, hesap verebilirliğin sürekli olduğu bir çalışma düzeni ve kurum kültürü inşa etmiştir.

ÇEVREYE SAYGI

Ölmez İnşaat sürdürülebilir bir gelecek için sınırlı çevresel kaynaklarımızı verimli ve en etkin biçimde, ekonomiye katkı sağlayacak şekilde kullanmayı prensip edinmiştir. Şirketin tüm projelerinde, doğayı koruma ve çevre bilincini ön planda tutarak, ekolojik dengeyi korumayı gözeterek, günümüz ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre miras bırakmayı hedefleyerek planlama yapılır ve hayata geçirilir. Kaynakların etkin kullanımı ve geri dönüşüm kurum kültürü içerisinde çalışma ortamının düzenlenmesinde de uygulanarak doğaya saygı gösterilir.

SÜREKLİ GELİŞİM

Ölmez İnşaat sürdürülebilir büyüme sağlamanın ve topluma değer katmanın ancak sürekli iyileşme ve gelişme ile mümkün olduğunun bilincindedir. Bu amaçla gelişen teknolojiler, değişen paydaş ihtiyaçları ve çevresel koşullar yakından takip edilmektedir. Tüm faaliyet alanlarında yenilikçi bakış açısı korunmakta ve değişime hızla uyum sağlanması için kurum kültürü desteklenmektedir.

Yaşam boyu öğrenmeyi kurum kültürü olarak benimseyen Ölmez İnşaat, çalışanlarının hem mesleki hem bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı geleceğe en büyük yatırım olarak görmektedir.